Business English

Prowadzimy kursy Business English, które pomagają rozwijać kompetencje językowe przydatne w międzynarodowym środowisku biznesowym. Angielski biznesowy może być nauczany jako jedno z zagadnień kursu tradycyjnego lub stanowić podstawę szkolenia – tak jak w przypadku kursu Business Essentials.

Jakie zagadnienia obejmuje nauka angielskiego biznesowego?

 

Angielski biznesowy jest szerokim pojęciem, które obejmuje zagadnienia z zakresu m.in. networkingu, negocjacji, korespondencji handlowej oraz sprzedaży. W trakcie naszych zajęć lektorzy przeprowadzają kursantów przez tematy, które mogą okazać się przydatne w pracy z zagranicznymi kontrahentami lub w budowaniu relacji z inwestorami. Umiejętności, na które kładziemy nacisk podczas szkoleń z angielskiego biznesowego, to przede wszystkim:

  • sztuka prezentacji i znajomość wyrażeń przydatnych podczas wystąpień publicznych,
  • umawianie i prowadzenie spotkań biznesowych, w tym umiejętność płynnego przechodzenia z tematu na temat,
  • prowadzenie korespondencji handlowej, w tym pisanie e-maili reklamacyjnych i ofertowych,
  • prezentowanie produktów i sztuka sprzedaży,
  • prowadzenie negocjacji,
  • small talk i networking.

Listę omawianych zagadnień modyfikujemy w zależności od potrzeb klientów. Do każdego z tematów przygotowujemy odpowiednie materiały szkoleniowe, które pozwalają przyswoić angielski biznesowy w praktyce.

Jakie korzyści niesie za sobą nauka angielskiego biznesowego?

 

Nauka angielskiego biznesowego jest korzystna zarówno dla pracowników, jak i całej firmy. Kursanci, dzięki uczestnictwu w szkoleniach z zakresu Business English, mogą nabrać swobody i pewności w komunikacji językowej. Podczas zająć zapoznają się oni bowiem z materiałami szkoleniowymi takimi jak artykuły branżowe oraz newsy ze świata.

Z punktu widzenia firmy zakup kursu biznesowego angielskiego dla pracowników jest inwestycją w rozwój organizacji. Dobrze przeszkolony i komunikatywny zespół to klucz do sukcesu na rynku międzynarodowym. Pracownicy, którzy posiadają odpowiednio rozwinięte umiejętności językowe, mogą szybciej uczyć się i korzystać z doświadczenia zagranicznych kontrahentów. Co więcej, współpraca z klientami z zagranicy idzie sprawniej, jeśli nie trzeba korzystać z usług tłumacza, a kwestie biznesowe powierza się pracownikom firmy.

Jeśli jesteś zainteresowany kursem językowym dla swoich pracowników, skorzystaj z formularza kontaktowego na stronie.